Startsida

Sällskapet G*R*I*N bildades 1992 i syfte att vara ett samlande organ för Svenska Flygvapnets Radarjaktledare, i första hand för dem som avgått ur tjänst och fortsatt karriären i olika civila sammanhang.
År 2017 har Sällskapet växt till över 150 medlemmar, alla rekryterade genom mun-mot-mun-metoden och rekommendationer från kamrater. Sedan starten har varje år hållits två möten (kallas kontakter), ofta anordnat av någon av medlemmarna. Huvudsyftet är naturligtvis att kunna träffas och diskutera mer eller mindre lyckade kurvanfall, men ofta ingår också ett besök vid något intressant objekt eller en föreläsning om något spännande ämne.

Kontaktrapporten från besöket i sektor ÖN är nu (13/6) utskickad
Du hittar en mycket fyllig rapport och många bilder här. Har du inte fått något e-mail och inte hittar det i din spam/junk/skräppost-mapp så hör av dig till SAS så reder reder vi ut vad som felar.

Höstmötet kommer att hållas på Sällskapsslottet, det Ljunglöfska Slottet
torsdagen 31 oktober! Program kommer efter sommaren.

Med önskan om en riktigt skön sommar!

PJ-21/R diorama och film

Sällskapets Administrativa Stödfunktion och tillika webbredaktör håller, som många medlemmar vet, på med ett dioramabygge av en PJ-21/R gruppering. Av olika skäl har framåtskridandet gått långsamt det senaste året. Men nu (sommaren 2024) så har bygget tagit fart. Spaningsradarn PS-141 är en av de sista komponenterna att färdigställa. Jag jobbar även med terränglådan. Ett stycke natur i norra Uppland. Har har du en länk till min hemsida. https://www.diorama.one/radartropp-pj-21-r/

På Youtube finns det två filmer om resterna från en gammal PJ-21/R grupperingsplats i Uppland tillhörande F8 som jag tror många kan vara intresserade av.
https://www.youtube.com/watch?v=MmikDWha4bk&t=385s

https://www.youtube.com/watch?v=tzAN6V4-R6M  (Äldre film utan kommentarer.)

Webbredaktören har fått tips om en bildkavalkad och två filmer från Rrgc Myran och länkar är inlagda på sidan med filmer. Webbredaktören tackar Jan Reuterdahl för det.

 

Det är jätteviktigt att regelbundet kontrollera och då tömma Spam/Skräp-postmappen för där hamnar ibland också viktiga dokument som fakturor, biljetter, etc . Kan ha att göra med att utskicket har skett till många precis som det är med GRIN utskicken.

Om du vill ha kontakt med några medlemmar så är det bara att skicka lista med namn så fixar sekretariatet det.